Browse By Author Name - Balogov

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Balogov√°, Zuzana: Entalpick√° anal√Ĺza v bin√°rnych s√ļstav√°ch. Katedra anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Balogov√°, Monika: Monitorovanie obsahu organick√Ĺch l√°tok v odpadn√Ĺch vod√°ch. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Balogov√°, Lucia: N√°vrh vyuŇĺitia odpadn√©ho tepla z kompresorov na v√Ĺrobu stlańćen√©ho vzduchu a n√°vrh rieŇ°enia chladiaceho syst√©mu vo Fibrochem, a.s. Svit. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.