Browse By Author Name - Alena Kraj

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Alena Krajńć√≠ov√°: Vplyv podmienok modelovej RDH v√°rky na pevnostn√© vlastnosti nebielenej bunińćiny. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.