List of Records in Výskumné správy

Parents: Záverečné práce  

Browse Results (6 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Boča, Roman, Breza, Martin, Kaclík, Pavel and Pelikán, Peter: Aktivácia malých molekúl na komplexoch prechodných kovov. Katedra anorganickej chémie CHTF, Slovenská vysoká škola technická, 1986.      
Pikler, Alexander, Lodesová, Danica, Chodák, Ladislav, Šutá, Štefánia, Legéň, Jaroslav, Svitek, Justín and Krištofič, Michal: Chemická vlákna o špecifických vlastnostiach. Katedra chemickej technológie plastických látok a vlákien CHTF, Slovenská vysoká škola technická, 1980.      
Koreň, B., Valach, F., Sivý, P. and Melník, Milan: Experimentálne výsledky röntgenovej štruktúrnej analýzy vybraných karboxylátomeďňatých komplexov. Katedra anorganickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1986.      
Báleš, Vladimír, Polakovič, Milan, Bukovská, Anna, Ševčík, Jaroslav, Čalovka, Pavol and Ťapušková, Anna: Modelovanie bioreaktorov. Čiastková výskumná správa štátnej výskumnej úlohy IV- 1 -4/0. Chemickotechnologická fakulta, Slovenská vysoká škola technická, 1986.      
Hvastijová, Mária, Kohout, Jiří, Langfelderová, Helena, Fodran, Peter, Adamíková, Alena and Klimčíková, Jarmila: Nukleofilné adície a koligandové izoméry v systémoch s CuII, NiII a CoII s pseudohalogenidovými a pyrazolovými ligandami. Katedra anorganickej chémie CHTF, 1986. 2 1  
Dunaj-Jurčo, Michal, Ondrejovič, Gregor, Melník, Milan and Garaj, Ján: Štúdium meďno-meďnatých komplexných zlúčenín. Katedra anorganickej chémie CHTF, Slovenská vysoká škola technická, 1986.