Browse By Author Name - Kri

Browse Results (57 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Zemanov√°, Matilda, Chovancov√°, Marta and KrivoŇ°√≠k, Pavol A new approach to nickel electrolytic colouring of anodised aluminium Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 62-70      
Novomesk√°, Krist√≠na: Aktu√°lne aspekty v√Ĺberu kozmetick√Ĺch emulg√°torov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kristelov√°, Ońĺga: Anal√Ĺza integrańćn√Ĺch v√Ĺchod√≠sk chemick√©ho priemyslu SR z aspektu moŇĺn√©ho vstupu SR do Eur√≥pskej √ļnie. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Krivdov√°, Patr√≠cia: Anal√Ĺza pigmentovan√Ĺch anodick√Ĺch povlakov hlin√≠ka. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
҆auŇ°a, O., KriŇ°tiak, J. and Berek, D. Characterization of Column Packings for High-Performance Liquid Chromatography by Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 368-370      
Pikler, Alexander, Lodesov√°, Danica, Chod√°k, Ladislav, ҆ut√°, ҆tef√°nia, Leg√©Ňą, Jaroslav, Svitek, Just√≠n and KriŇ°tofińć, Michal: Chemick√° vl√°kna o Ň°pecifick√Ĺch vlastnostiach. Katedra chemickej technol√≥gie plastick√Ĺch l√°tok a vl√°kien CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1980.      
KriŇ°tof, J√°n: Detailn√° dvojrozmern√° a viacrozmern√° anal√Ĺza d√°t. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kir√°lyov√°, Krist√≠na: Elektrolytick√© vyluńćovanie lant√°nu. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Hol√≠kov√°, Krist√≠na: Experiment√°lne Ň°t√ļdium spańĺovania uhlia a gumov√©ho odpadu. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
KrivoŇ°ov√°, Ivana: F√°zov√© diagramy s√ļstav s roztaven√Ĺmi fluoridmi. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kristian, P., Balentov√°, E., Bern√°t, J., Imrich, J., Sedl√°k, E., Danihel, I., B√∂hm, S., Pr√≥nayov√°, N., Klika, K. D., Pihlaja, K. and Baranov√°, J. Fluorescence and Structure of Methylated Acridin-9-ylthioureas Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 268-275      
KristiŇą√°k, Peter: Frakcion√°cia biomasy odpadn√Ĺch pivovarsk√Ĺch kvasiniek pre potravin√°rske a farmaceutick√© √ļńćely. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
҆krin√°rov√°, Bibi√°na: Fyziologick√° regul√°cia produkcie kyseliny gama-linol√©novej v procese polosuch√Ĺch kultiv√°ci√≠ vl√°knit√Ĺch h√ļb. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
KriŇĺanov√°, Zuzana: Hodnotenie geometrickej a Ň°trukt√ļrnej nerovnomernosti syntetick√Ĺch vl√°kien. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
ńĆerni, Krist√≠na: In vitro hodnotenie fotoprotekcie kozmetiky na ochranu pred slneńćn√Ĺm Ňĺiaren√≠m. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Kańćmarsk√°, Krist√≠na: In Vivo NMR studies of metabolic alterations accompanying the pathogenesis of various diseases in rodent models. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
KrivoŇ°ov√°, SoŇąa: Inteligentn√© riadenie technologick√Ĺch procesov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Pivodov√°, Krist√≠na: Izol√°cia Ň°krobu z l√°skavca metlinat√©ho. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Vańĺkov√°, Krist√≠na: Kinetika farbenia a distrib√ļcia farbiva vo vl√°kne pri farben√≠ zmesn√Ĺch PP/PES vl√°kien disperzn√Ĺmi farbivami. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Krivosudsk√°, Margar√©ta: Kor√≥zna odolnosŇ• Ni-W povlakov pripraven√Ĺch impulzovou technikou. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
KriŇĺanov√°, Ońĺga: L-typ v√°pnikov√©ho kan√°la v kostrovom svale. Centrum fyziologick√Ĺch vied, Slovensk√° akad√©mia vied, 1988.      
Zuzikov√°, Krist√≠na: Marketingov√© pl√°novanie. Katedra manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kukurov√°, Krist√≠na: Met√≥dy identifik√°cie falŇ°ovania a autentifik√°cie vybran√Ĺch potravin√°rskych v√Ĺrobkov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Kiss, Kristi√°n: Modelovanie rastu a produkcia am√≠nov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
҆kr√≠bov√°, Jana: Modifik√°cia zeolitov typu ZSM-5 pre para-selekt√≠vne reakcie. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
KriŇ°tofińć, Michal: Modifikovan√© polyamidov√© a polypropyl√©nov√© vl√°kna s nov√Ĺmi √ļŇĺitkov√Ĺmi vlastnosŇ•ami. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kriv√°k, Jozef: Ohlasy - modul pre informańćn√Ĺ syst√©m √öIAM. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
BartoŇ°, Kristi√°n: Parci√°lna oxid√°cia met√°nu na fosf√°tov√Ĺch katalyz√°toroch. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
҆krin√°rov√°, Zuzana: Partitioning of semiflexible macromolecules into micropores. √östav polym√©rov, Slovenk√° akad√©mia vied, 2003.      
Vajdov√°, Krist√≠na: PriepustnosŇ• vodn√Ĺch p√°r a kysl√≠ka cez polym√©rne f√≥lie. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kukurov√°, Krist√≠na: Pr√≠prava a anal√Ĺza mlieńćne fermentovan√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Matelkov√°, Krist√≠na: Pr√≠prava a vlastnosti bimetalick√Ĺch polym√©rnych komplexov. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Machilov√°, Krist√≠na: Protin√°dorov√° aktivita polov√Ĺch konjug√°tov izotiokyan√°tu E4-IB. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Holkov√°, Z., Pach, L., Lath, D. and KriŇ°t√≠n, J. Relation among the Aggregation of Boehmite Particles in Sols, Microstructure of Gels, nod Crystallization of Corundum Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 149-154      
N√©methyov√°, Krist√≠na: Rezistencia vl√°knit√Ĺch h√ļb vońći antimikrobi√°lnym l√°tkam indukovan√° UV-Ňĺiaren√≠m. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Krivdov√°, Iveta: Sledovanie kysl√Ĺch vlastnost√≠ katalyz√°torov met√≥dou TPDA a modelov√Ĺmi reakciami. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
KriŇ°tof√≠kov√°, Lenka: Stanovenie Escherichia coli rutinn√Ĺmi met√≥dami. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
KriŇĺanov√°, Sylvia: Stanovenie lipofiln√Ĺch vitam√≠nov met√≥dou HPLC. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
҆kripeŇąov√°, Andrea: ҆t√ļdium algic√≠dnych √ļńćinkov deriv√°tu bentazonu. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Plevov√°, Krist√≠na: ҆t√ļdium reakci√≠ 3-flu√≥ranil√≠nu s aktivovan√Ĺmi enol√©termi. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Havranov√°, Krist√≠na: ҆t√ļdium tax√°nov√Ĺch produktov epifytick√Ĺch aktinomyc√©t. Produkcia, anal√Ĺza, charakteriz√°cia. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Kristi√°nov√°, Kitti: ҆t√ļdium √ļńćinku niektor√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Slov√°k, Kristi√°n: ҆t√ļdium √ļńćinku vitam√≠nu E v stabilizańćn√Ĺch zmesiach pre PVC. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Krivko, Stanislav: ҆t√ļdium vplyvu nenas√Ĺten√Ĺch karboxylov√Ĺch kysel√≠n na emulzn√ļ kopolymeriz√°ciu a terpolymeriz√°ciu vinylov√Ĺch monom√©rov. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Bumbalov√°, Krist√≠na: ҆t√ļdium zmien vn√ļtornej Ň°trukt√ļry v ńćastici hned√©ho uhlia a koksu v priebehu horenia. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Matzov√°, Krist√≠na: Synt√©za a vlastnosti deriv√°tov sacharidov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
KriŇ°Ň°, Mari√°n: Technologick√© aspekty v√Ĺroby prepar√°tov akt√≠vnych suŇ°en√Ĺch v√≠nnych kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Ryba, Jozef, Ujhelyiov√°, Anna and KriŇ°tofińć, Michal Thermal Behaviour of Oriented and Un-oriented Polymer Blends from Metallocene Polypropylene Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 276-289      
Csatayov√°, Krist√≠na: Tot√°lna synt√©za (+)-epipinidin√≥nu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
KriŇ°tofov√°, Zdenka: Transform√°cia podniku VaK Trenńć√≠n a jej finanńćn√© aspekty. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Hovanńć√≠kov√°, Krist√≠na: Trendy v balen√≠ potrav√≠n. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Martinkovińćov√°, Krist√≠na: Vn√ļtroelektr√≥dov√© coulometrick√© titr√°cie. Stanovenie kysel√≠n a z√°sad. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
KrivoŇą√°kov√°, M√°ria: Vplyv kyseliny pyridox√°l-5'-fosforeńćnej na katalytick√ļ aktivitu aminotransfer√°z v referenńćn√Ĺch materi√°loch. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Ill√©sov√°, Krist√≠na: VyuŇĺitie izoxazolid√≠nov√Ĺch deriv√°tov v synt√©ze anal√≥gov pr√≠rodn√Ĺch l√°tok. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Krist, Pavol: VyuŇĺitie konidiańćn√Ĺch mutantov Trichoderma viride na charakterizovanie fyziologickej √ļlohy pigmentov kon√≠di√≠. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Jamborov√°, Krist√≠na: VyuŇĺitie r√Ĺchlej GC-MS v anal√Ĺze rez√≠du√≠ pestic√≠dov. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
҆kr√≠bov√°, Ren√°ta: Zmeny lipidov pri tepelnej √ļprave hov√§dzieho m√§sa. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1