List of Records in Laboralim

Parents: Konferencie  

Browse Results (7 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Staruch, Ladislav: Laboralim 1997 - Zborn├şk predn├í┼íok z XI. Medzin├írodnej konferencie o analytick├Żch met├│dach v potravin├írstve ÔÇ×Progres├şvne met├│dy v kontrole potrav├şn". Bratislava: Vydavate─żstvo STU, 1997.      
Staruch, Ladislav: Laboralim 1999 - Zborni╠ük predna╠üs╠îok z XII. Medzina╠ürodnej konferencie o analyticky╠üch meto╠üdach v potravina╠ürstve. Bratislava: Vydavate─żstvo STU, 1999. ISBN 80-227-1189-6.      
Staruch, Ladislav: Laboralim 2001 - Zborni╠ük predna╠üs╠îok z XIII. Medzina╠ürodnej konferencie o analyticky╠üch meto╠üdach v potravina╠ürstve. Bratislava: Vydavate─żstvo STU, 2001. ISBN 80-227-1524-7.      
Staruch, Ladislav: Laboralim 2003 - Zborn├şk predn├í┼íok z XIV. Medzin├írodnej konferencie o analytick├Żch met├│dach v potravin├írstve. Bratislava: Vydavate─żstvo STU, 2003. ISBN 80-227-1887-4.      
Staruch, Ladislav: Laboralim 2005 - Zborn├şk predn├í┼íok z XV . Medzin├írodnej konferencie o analytick├Żch met├│dach v potravin├írstve, v s├║lade s harmoniz├íciou legislat├şvy EU. Bratislava: Vydavate─żstvo STU, 2005. ISBN 80-227-2222-7.   3  
Staruch, Ladislav: Laboralim 2007 - Zborn├şk predn├í┼íkov├Żch a posterov├Żch pr├şspevkov zo XVI. Medzin├írodnej konferencie o analytick├Żch met├│dach v potravin├írstve, v s├║lade s harmoniz├íciou legislat├şvy E├Ü. Bratislava: Vydavate─żstvo STU, 2007. ISBN 978-80-227-2628-3.      
Staruch, Ladislav: Laboralim 2009 - Recent progress in analytical methods of food. Bratislava: Vydavate─żstvo STU, 2009. ISBN 978-80-227-3071-6.