List of Subject Classifications Records

Browse Results (15 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Janńć√≠k, Miroslav: Inteligentn√© technol√≥gie vo vzdel√°van√≠. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Kr√°ńĺ, Mat√ļŇ°: OceŇąovanie finanńćn√Ĺch deriv√°tov Black-Scholesovou met√≥dou. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Sarkoci, Peter: Optimalization of a potential energy surface of molecules by evolutionary algorithms. Katedra matematiky FCHPT, Katedra fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
PeraŇ°√≠nov√°, Lucia: PouŇĺitie genetick√©ho programovania na predikciu fyzik√°lno-chemick√Ĺch vlastnost√≠ zl√ļńćen√≠n. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
PigoŇ°, J√°n: PouŇĺitie genetick√©ho programovania na predikciu fyzik√°lno-chemick√Ĺch vlastnost√≠ zl√ļńćen√≠n. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Michalkov√°, Silvia: PouŇĺitie genetick√©ho programovania na predikciu fyzik√°lno-chemick√Ĺch vlastnost√≠ zl√ļńćen√≠n. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Kovalńć√≠k, Boris: PouŇĺitie viachodnotovej logiky vo fuzzy riaden√≠. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Hunńć√°r, Peter: Predikcia ńćasov√Ĺch radov pomocou neur√≥nov√Ĺch siet√≠ a regresn√Ĺch modelov. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Kubovińćov√°, Daniela: Predikcie v neur√≥nov√Ĺch sieŇ•ach a regresn√Ĺch modeloch. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005. 1    
V√°Ňĺna, Zuzana: Predikcie v neur√≥nov√Ĺch sieŇ•ach a v diskriminańćnej anal√Ĺze. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Min√°rikov√°, Kamila: Predikcie v neur√≥nov√Ĺch sieŇ•ach a v regresn√Ĺch modeloch. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Hlad√≠kov√°, Margar√©ta: Predikcie v regresn√Ĺch modeloch a v neur√≥nov√Ĺch sieŇ•ach. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Horv√°thov√°, Ildik√≥: Predikcie vo fuzzy regresn√Ĺch modeloch. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
KadaŇ°i, Tibor: Predikcie vo fuzzy regresn√Ĺch modeloch. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Gall, Mari√°n: Umel√° ch√©mia a evol√ļcia "in silico". Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.