Browse By Author Name - Pastuchová, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pastuchová, Katarína: Štruktúrna podmienenosť biodegradovateľnosti polychlórovaných bifenylov (PCB) v kvapalných médiách. Katedra biochémie a mikrobiológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1997.