Browse By Author Name - Pastuchov

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pastuchov√°, ŇĹofia: Marketingov√© postupy na internete a ich aplik√°cia v podmienkach spolońćnosti Sun Marketing, s r. o.. Oddelenie manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych technol√≥gi√≠ FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Pastuchov√°, Katar√≠na: ҆trukt√ļrna podmienenosŇ• biodegradovateńĺnosti polychl√≥rovan√Ĺch bifenylov (PCB) v kvapaln√Ĺch m√©di√°ch. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.