Browse By Author Name - Paliderová, Oľga

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Paliderová, Oľga: Štúdium možnosti výroby nelisovaných syrov v podmienkach tvrdošínskeho mliekárskeho závodu. Katedra mlieka, tukov a hygieny požívatín CHTF, Slovenská technická univerzita, 1996. 1