Browse By Author Name - Paliderov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Paliderov√°, Ońĺga: ҆t√ļdium moŇĺnosti v√Ĺroby nelisovan√Ĺch syrov v podmienkach tvrdoŇ°√≠nskeho mliek√°rskeho z√°vodu. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1