Browse By Author Name - Pagáčová, Petra

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pagáčová, Petra, Drtil, Miloslav and Galbová, Katarína Granulation of activated sludge in a laboratory upflow sludge blanket reactor Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 125-130      
Pagáčová, Petra: Vplyv vybraných technologických prúdov na čistiareň odpadových vôd Volkswagen Bratislava. Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.