Browse By Author Name - Mošovská, Silvia

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Mikušová, Lucia, Šturdík, Ernest, Mošovská, Silvia and Bobrík, Miroslav Biochemical aspects of exercise in prevention of overweight and obesity Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 97-119      
Mošovská, Silvia: Metódy stanovenia prírodných antioxidantov a ich aplikácia na vybrané druhy orechov a olejnín. Oddelenie výživy a hodnotenia potravín FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.