Browse By Author Name - Chovancov√°, Marta

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Zemanov√°, Matilda, Chovancov√°, Marta and KrivoŇ°√≠k, Pavol A new approach to nickel electrolytic colouring of anodised aluminium Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 62-70      
Chovancov√°, Marta: Povrchov√© √ļpravy na kovov√Ĺch materi√°loch. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Chovancov√°, Marta, Fellner, Pavel and ҆pirk, Eugen: Z√°klady kor√≥zie a povrchovej √ļpravy kovov√Ĺch materi√°lov. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2002. ISBN 80-227-1688-X