Browse By Author Name - Cedzov√°, Martina

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Cedzov√°, Martina: Hodnotenie √ļńćinnosti deacidifikańćn√Ĺch procesova v√Ĺvoj nov√Ĺch l√°tok na stabiliz√°ciu lignocelul√≥zov√Ĺch nosińćov inform√°ci√≠. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Cedzov√°, Martina: Vplyv svetelnej predhist√≥rie na vlastnosti papiera pońćas ur√Ĺchlen√©ho starnutia. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.