Browse By Author Name - Almássyová, Petra

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Almássyová, Petra: Degradácia lignínu v papieri. Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.