Search Results (Title, Abstract, Keywords:"diethylnicotinamide", Status:" Published")

Browse Results (6 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Search Relevance Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Repick√°, Zuzana, Krupkov√°, Lenka, Korabik, Maria, Moncońĺ, J√°n, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(5-Me(O)salicylato)copper(II) Complexes with/without Diethylnicotinamide - Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 52-62  12.55      
Ondrejkovińćov√°, Iveta, MikloŇ°, DuŇ°an and ҆tef√°nikov√°, Silvia Preparation and characterization of diethylnicotinamidium perchlorate Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 536-540  4.19      
Kaval√≠rov√°, Jana: Pr√≠prava a vlastnosti nitrobenzo√°tomeńŹnat√Ĺch komplexov s vybrat√Ĺmi dus√≠kat√Ĺmi ligandami. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  3.36      
Sz√≥r√°d, Karol: Pr√≠prava meńŹnat√Ĺch komplexov s r√īznymi halog√©nsalicyl√°to ligandami a Ň°t√ļdium ich vlastnost√≠. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  2.63      
Vaskov√°, Zuzana: Nitrobenzo√°tomeńŹnat√© komplexy s bioakt√≠vnymi ligandami. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  2.55      
Plavinov√°, Veronika: Biologick√© √ļńćinky nov√Ĺch metalofenam√°tov√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  2.52