Browse By Author Name - Popovi

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Popovińćov√°, Alena: Adsorpcia benz√©nu a trichl√≥retyl√©nu na vybran√Ĺch uhl√≠kat√Ĺch sorbentoch. Katedra environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Popovińćov√°, ńĹudmila: ҆t√ļdium pr√≠pravy 2-heptan√≥nu v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Popovińćov√°, Hana: VyfarbiteńĺnosŇ• zmesn√Ĺch PP/PES vl√°kien disperzn√Ĺmi farbivami. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.