Browse By Author Name - Mikulcov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Mikulcov√°, Viera: Riadenie akosti v√Ĺrobkov v Ň°.p. Palma, Bratislava. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.