Browse By Author Name - Kubalov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Kubalov√°, Elena: Podvojn√© √ļńćtovanie v podniku potravin√°rskeho priemyslu. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.