Browse By Author Name - Kamen

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Uher, Dalibor, ńĆirka, ńĹuboŇ°, Kamen√°r, J√°n and H√≠veŇ°, J√°n A new type of Aluminium Smelting Baths Electrical Conductivity Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 25-30      
Kamenist√°, Anabela: Charakteriz√°cia mutantov Trichoderma viride rezistentn√Ĺch na chlorpromaz√≠n. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kamenick√°, Tatiana: Matematick√Ĺ model a identifik√°cia prietokov√©ho chemick√©ho reaktora. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kamen√°r, J√°n: Pr√≠prava kompozitn√Ĺch povlakov s PTFE disperzn√Ĺmi ńćasticami. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.