Browse By Author Name - Heimlichov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Heimlichov√°, Pavla: Podmienky a faktory ovplyvŇąuj√ļce fluktu√°ciu pracovn√≠kov v podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.