Browse By Author Name - Bumbalov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bumbalov√°, Krist√≠na: ҆t√ļdium zmien vn√ļtornej Ň°trukt√ļry v ńćastici hned√©ho uhlia a koksu v priebehu horenia. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.