Browse By Author Name - Both, Ladislav

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Both, Ladislav: Chemicko-inžiniersky prepočet reakčnej a absorpčnej časti výroby CIO2. Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.