List of Records in Bakalárske práce

Parents: Záverečné práce  

Browse Results (104 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 2

Result Pages:    1 2  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Kerekeš, Kamil: "Zelený" oxidant - železan. Oddelenie anorganickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009. 1    
Potisková, Jana: Akceleračné faktory oxidácie lipidov. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Farkašová, Jana: Akrylamid v pekárenských výrobkoch. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009. 1    
Široký, Pavol: Analýza a riadenie zásob. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Tobiašová, Martina: Analýza rajčiakových výrobkov z hľadiska ich kvality a autenticity. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Padušňáková, Mariana: Bioinformatická a molekulovo-biologická charakterizácia ABC transportéra rodu Trichoderma. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Píšová, Petra: Biologická aktivita novosyntetizovaných 4-anilínoehinazolínov. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Horváthová, Zuzana: Čaj a čajové nápoje ako súčasť nášho života. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Uhliarová, Marta: Čajovník a obsahové látky v pravých čajovníkových listoch (Camellia sinensis). Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Jablonský, Martin: Cenotvorba v podnikateľských subjektoch. Samostatné oddelenie manažmentu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Helcová, Anežka: Charakterizácia proteolytických enzýmov produkovaných počas kultivácie živočíšnych bunkových línií. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Kluka, Júlia: Citlivosť ľudských lymfocytov a nádorových buniek k novým akridínovým derivátom. Katedra biochémie a mikrobiológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Kubričanová, Vladimíra: DNA biosenzor v prietokovom elektrochemickom usporiadaní. Oddelenie analytickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Žemla, Peter: Enzýmové aktivity markerových enzýmov počas klíčenia konídií Trichoderma viride. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Mihalíková, Mária: EPR a UV/VIS štúdium fotochemických procesov v homogénnych a heterogénnych systémoch. Oddelenie fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Čechová, Danica: EPR spektroskopia biologicky aktívneho komplexu Cu(II) s glutatiónom. Oddelenie fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Hirjáková, Štefánia: Finančná analýza a finančné prostriedky Európskej únie. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Aľušíková, Alena: Finančná analýza a využitie finančných prostriedkov EÚ. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Jurkemíková, Iveta: Finančné investície a ich vývoj v budúcnosti. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Chovancová, Anna: Fyziológia a funkcia vápnikových kanálov v eukaryotických modeloch. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Dömötörová, Elvíra: Hodnotenie fotostability modelových opaľovacích prípravkov. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Zemaníková, Katarína: Hodnotenie kvality tlačenej grafickej informácie. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Andiľová, Anna: Holding - spôsob riadenia podniku. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Roman, Ján: Informačný systém SAP a jeho praktické využitie. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Lengyel, Jozef: Katalytické krakovanie prírodných triacylglycerolov v prítomnosti zeolitov. Katedra fyzikálnej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Botošová, Monika: Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami. Oddelenie plastov a kaučuku FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Pristaš, Jozef: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Szamaránszká, Angela: Kvalita potravín a spôsoby autentifikácie potravinárskych výrobkov. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Maťašovská, Barbora: Marketingová komunikácia- reklama a tvorba reklamnej stratégie. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Stančeková, Stanislava: Medicínske využitie biomateriálov. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Káňavová, Natália: Mikroflóra tráviaceho traktu. Oddelenie výživy a hodnotenia potravín FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Tichá, Stanislava: Mikroorganizmy v prírodných a pitných vodách. Metódy stanovenia mikroorganizmov v pitných vodách. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Poláčeková, Zuzana: Mlieko áno alebo nie. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Olahová, Natália: Modifikácia kvapalných produktov z pyrolýzy ojazdených pneumatík. Oddelenie technológie ropy a petrochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Klimová, Zuzana: Možnosti a riziká organických UV filtrov. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Pajunková, Gabriela: Možnosti, zdroje a potreby cesty interného financovania podniku. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Vereš, Richard: Návrh hybridného air-lift bioreaktora s membránovým modulom. Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Šugár, Lukáš: Návrh technologickej linky na výrobu etanolamínov. Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Mažeriková, Zuzana: NMR spektroskopia slovenských červených odrodových vín. Oddelenie fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Repáňová, Andrea: Osobnosť manažéra a spôsoby ako sa stať lepším manažérom. Samostatné oddelenie manažmentu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Homola, Patrik: Popis mikroflóry vybraného mliečneho produktu. Oddelenie výživy a hodnotenia potravín FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Košík, Peter: Porovnanie hĺbkotlače a akcidenčnej ofsetovej kotúčovej tlače z hľadiska odpadov na pracovné a životné prostredie v podmienkach Slovenskej Grafie, a.s.. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Tongeľová, Mária: Postavenie potravinárskeho priemyslu v rámci Národného hospodárstva Slovenskej republiky. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Janáková, Dagmar: Pracovná sila a motivácia k práci. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Barátová, Viera: Prehľad mutagénnych látok v ľudskej strave. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Dubinyová, Lenka: Prieskum stavu kultúrneho dedičstva v Historickom múzeu SNM z hľadiska konzervovania papiera. Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Čelko, Ján: Príprava a fotochemické vytvrdzovanie derivátov polyvinylalkoholu. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Matelková, Kristína: Príprava a vlastnosti bimetalických polymérnych komplexov. Oddelenie anorganickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Kompišová, Lenka: Príprava a vlastnosti metoxysalicylátomecftiatých komplexov s rôznymi dusíkatými ligandami. Oddelenie anorganickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Puchoňová, Miroslava: Príprava a vlastnosti metylsalicylátomeďnatých komplexov s niektorými biologicky aktívnymi dusíkatými ligandami. Oddelenie anorganickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Szórád, Karol: Príprava meďnatých komplexov s rôznymi halogénsalicyláto ligandami a štúdium ich vlastností. Oddelenie anorganickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Veteška, Peter: Príprava Ti02 emisných vrstiev na korundovej elektrokeramike metódou sól-gél. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Polakovičová, Petra: Príprava, spektrálne vlastnosti a štruktúra furánkarboxylátov C u(II)s biologicky aktívnymi ligandmi. Oddelenie anorganickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Tmáková, Lenka: Prírodné povrchovo aktívne látky. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Matiašková, Dorota: Probiotika a materské mlieko. Oddelenie výživy a hodnotenia potravín FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Krafčík, Martin: Procesný prístup v systémoch kvality. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Humayová, Anna: Produkcia organických kyselín pomocou Nocardia sp.. Oddelenie biochemickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Vargová, Lucia: Progresívne biokeramické materiály na báze hydroxyapatitu pre klinické aplikácie. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Tholt, Ján: Progresívne biokeramické materiály pre aplikácie v medicíne. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Vicenová, Monika: Pyrolýza odpadových polymérov. Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009. 1    
Lovás, Peter: Pyrolýza ojazdených pneumatík. Oddelenie technológie ropy a petrochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Kaizer, Jakub: Rádiofarmaká - otvorené žiariče v nukleárnej medicíne. Oddelenie chemickej fyziky FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Ali, Azad Haj: Rafinácia rastlinných olejov. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Susa, Dalibor: Redukcia emisií oxidu uhličitého zo spaľovania uhlia v tepelnej elektrárni. Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Tisoňová, Anna: Riziká kozmetických farbív. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Balážová, Lenka: Riziká potravinárskych farbív. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Semanová, Jana: Röntgenová štruktúrna analýza biologicky aktívnych sulfonamidov. Oddelenie fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Bellovičová, Lenka: Röntgenová štruktúrna analýza pyrolidínov. Oddelenie fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Csatári, Marek: Rozpustnosť zlúčenín chrómu v kryolitových taveninách. Oddelenie anorganickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Petríková, Jana: Selektívne vrstvy pre solárne kolektory. Oddelenie anorganickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Ochodnická, Petronela: Separácia levanduľového a ružového oleja metódou GC-MS a komprehensívnou GC x GC. Oddelenie analytickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Malček, Michal: Simulácia EPR spektier komplexných zlúčenín Cu(II) v tuhej fáze: analýza príspevkov spinového hamiltoniánu. Oddelenie fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Velebná, Klaudia: Sledovanie tvorby koksu pri kopyrolýze plastov s primárnym benzínom. Oddelenie technológie ropy a petrochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Šilhár, Peter: Sledovanie vybraných fyzikálno-chemických parametrov syrov z obchodnej siete. Oddelenie výživy a hodnotenia potravín FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Molnárová, Dominika: Spektroskopické štúdium fotochemických procesov Irinotecanu v prítomnosti Co(II)iónov. Oddelenie fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Tabačiarová, Jana: Spektroskopické štúdium fotochemických procesov Irinotecanu v prítomnosti Fe(III)iónov. Oddelenie fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Váryová, Lucia: Spektroskopické štúdium grafických štruktúr historických dokumentov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Behúň, Peter: Spoločnosť s ručením obmedzeným. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Machata, Peter: Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov vo vzorkách životného prostredia rýchlou GC. Oddelenie analytickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Mendel, Juraj: Štartovacie kultúry v pekárskom priemysle. Oddelenie výživy a hodnotenia potravín FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Sas, Samuel: Štúdium magnetických iónových kvapalín obsahujúcich tetrahalogenoželezitanový anión. Oddelenie anorganickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Seč, Peter: Štúdium metabolizmu mastných kyselín u pacientov s cystickou fibrózou. Oddelenie biochemickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Lukešová, Miroslava: Štúdium termooxidačnej stability olejov využitím DTA/TG techniky. Oddelenie fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Mikulášiková, Katarína: Štúdium vplyvu metanolu, etanolu a zložiek mobilnej fázy na tvorbu asociačných komplexov diazepámu metódou HPLC - NMR. Oddelenie analytickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Šenigla, Martin: Systém environmentálneho manažérstva. Katedra manažmentu chemických a potravinárskych podnikov CHTF, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Hovančíková, Kristína: Trendy v balení potravín. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Chmelková, Katarína: Účinok xenobiotík na klíčenie a rast húb. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Čambálová, Vladimíra: Úloha biologicky aktívnych látok vyskytujúcich sa v potravinách v prevencii rakoviny. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Kreps, František: Vplyv antioxidantov na stabilitu rastlinných olejov. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Gazdaricová, Miroslava: Vplyv fyziologicky účinných subminoritných obsahových látok z Melaleuca alterniforia a Cinnamomum cassia na proliferáciu nádorových buniek. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Bielik, Vladimír: Vplyv kyseliny listovej na zdravie človeka. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Vašková, Martina: Vplyv rôznych morfologických štádií kvasiniek na vlastnosti ich stenových polysacharidov. Oddelenie biochemickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Randiaková, Eva: Vplyv spôsobu konsolidácie na spekanie a mikroštruktúru submikrónovej korundovej keramiky. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Hlavatá, Lenka: Vplyv výživy na srdcovocievne ochorenia. Oddelenie výživy a hodnotenia potravín FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Sladovník, Tomáš: Vplyv zloženia kultivačného média na sekréciu proteolytických enzýmov vláknitou hubou Trichoderma viride. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Šusterová, Zuzana: Výber a porovnanie rozdielnych metód predúpravy vzorky pre identifikáciu organických zlúčenín vo včelích produktoch. Oddelenie analytickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Dzuňová, Štefánia: Využitie dopravy v logistike. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Paceková, Jana: Využitie Trichoderma sp. v procese biologickej ochrany rastlín. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Berciková, Anežka: Výživa a kolorektálny karcinóm. Oddelenie výživy a hodnotenia potravín FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      
Zimanová, Michaela: Význam a funkcie kyslomliečnych baktérii. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.      

Page 1 of 2

Result Pages:    1 2  next › last »