Browse By Author Name - Hovan

Browse Results (15 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Zemanov√°, Matilda, Chovancov√°, Marta and KrivoŇ°√≠k, Pavol A new approach to nickel electrolytic colouring of anodised aluminium Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 62-70      
Chovanov√°, M√°ria: Demineralizańćn√© met√≥dy √ļpravy vody v JE v ńĆSFR. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Hovanec, Marek: Fotoelektrochemick√° degrad√°cia organick√Ĺch l√°tok vo vode na veńĺkoploŇ°nom imobilizovanom Ti02. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Chovancov√°, Anna: Fyziol√≥gia a funkcia v√°pnikov√Ĺch kan√°lov v eukaryotick√Ĺch modeloch. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Chovanec, Peter: Metabolick√© aspekty vegetat√≠vneho rastu a konidi√°cie Trichoderma viride. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Chovancov√°, Marta: Povrchov√© √ļpravy na kovov√Ĺch materi√°loch. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Chovancov√°, Svetlana: Pr√≠prava ońćkovac√≠ch pr√≠sad pre riaden√ļ hydrat√°ciu SAB cementov. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Chovancov√°, Lenka: Pr√≠prava polypropyl√©nov√Ĺch kompozitn√Ĺch vl√°kien plnen√Ĺch anorganick√Ĺm plnivom. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
G√°likov√°, Z., Chovancov√°, M. and Danielik, V. Properties of Ni-W alloy coatings on steel substrate Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 353-359      
Chovanec, Peter: Sekund√°rne metabolity hned√©ho mutanta Trichoderma viride M108. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Chovanov√°, Andrea: ҆t√ļdium oligom√©rov PES vl√°kien. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Hovanec, Valent√≠n: Technick√° normaliz√°cia ńĆSFR a prechod na eur√≥pske normy so zreteńĺom na chemick√Ĺ priemysel. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Hovanńć√≠kov√°, Krist√≠na: Trendy v balen√≠ potrav√≠n. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Chovancov√°, Iveta: Tvorba tuh√Ĺch roztokov oxidu zirkonińćit√©ho, oxidu horeńćnat√©ho a oxidov lantanoidov. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Chovancov√°, Marta, Fellner, Pavel and ҆pirk, Eugen: Z√°klady kor√≥zie a povrchovej √ļpravy kovov√Ĺch materi√°lov. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2002. ISBN 80-227-1688-X