Browse By Author Name - Tkaczikov√°, Blanka

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Tkaczikov√°, Blanka: ńĆasov√° z√°vislosŇ• starnutia anodick√Ĺch povlakov utesnen√Ĺch kombinovan√Ĺm sp√īsobom. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.