Browse By Author Name - Tešlárová, Bibiána

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Tešlárová, Bibiána: Väzbová schopnosť recyklovaných vlákien zo zberového papiera. Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.