Browse By Author Name - Tamášiová, Lenka

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Tamášiová, Lenka: Obsah ťažkých kovov v obilninách v závislosti od úrodového potenciálu a zloženia pôdy. Katedra životného prostredia CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.