Browse By Author Name - Pastirčíková, Slávka

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pastirčíková, Slávka: Biochemická charakterizácia produktov kultivácie v Trichoderma viride na komplexných substrátoch. Katedra biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.