Browse By Author Name - Papánková, Blažena

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Mašlejová, Anna, Kotočová, Adela, Ondrejkovičová, Iveta, Papánková, Blažena and Valigura, Dušan: Anorganická chémia I a II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1999. ISBN 80-227-1271-X