Browse By Author Name - Pančuchárová, Hana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set



  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pančuchárová, Hana: Biochemické a transportné vlastnosti membrán pripravených z ľudských erytrocytov. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.