Browse By Author Name - Paličková, Dagmar

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Paličková, Dagmar: Zmeny poréznej štruktúry častice uhlia počas procesu jej spaľovania. Katedra chemického a biochemického inžinierstva CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.