Browse By Author Name - Paldiov√°, Tunde

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Paldiov√°, Tunde: Hodnotenie Ň°trukt√ļrnych zmien v√Ĺroby v chemickom priemysle SR pri prechode na trhov√© hospod√°rstvo. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.