Browse By Author Name - Pajtášová, Mariana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pajtášová, Mariana: Štúdium karboxylátomeďnatých a kobaltnatých komplexov a ich vplyv na adhéznu gumu - kov. Katedra anorganickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2001. 1