Browse By Author Name - Makáňová, Juliana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Makáňová, Juliana: Fotoindukovaný prenos elektrónu v sústavách kyseliny kojovej s biogénnymi prvkami. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1993.