Browse By Author Name - Mačugová, Mária

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Mačugová, Mária: Stanovenie viskozity sústavy KF - KBF4 - K2TiF6. Katedra anorganickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1993.