Browse By Author Name - Garaj, Peter

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Garaj, Peter: Vlastnosti keramick√Ĺch a sklovit√Ĺch materi√°lov so zameran√≠m na ich vyuŇĺitie v hum√°nnej medic√≠ne. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.