Browse By Author Name - Dudášová, Mariana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dudášová, Mariana: Sledovanie vplyvu komponentov citrusového želé na jeho vlastnosti. Katedra potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.