Browse By Author Name - Dreveňák, Peter

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dreveňák, Peter: Dynamika adsorpcie BSA na membráne Sartobind S pri rôznych podmienkach mobilnej fázy. Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.