Browse By Author Name - Dovičičová, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dovičičová, Katarína: Štúdium reologických vlastností modifikovaných škrobov. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.