Browse By Author Name - Dováľ, Martin

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dováľ, Martin: Štúdium fázových rovnováh v štvorzložkovom systéme Na2O - ZrO2 - SiO2 - P205. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.      
Dováľ, Martin: Vplyv očkovacích prísad na vlastnosti hydratovaných spojív. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.