Browse By Author Name - Dolníková, Marta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dolníková, Marta: Vyhodnotenie metód na sledovanie mikrobiologickej aktivity v cukrovare. Katedra potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2002.