Browse By Author Name - Dobiasov√°, Andrea

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dobiasov√°, Andrea: ҆t√ļdium oxid√°cie anorganick√Ĺch a organick√Ĺch l√°tok Ň°esŇ•mocn√Ĺm Ňĺelezom pri √ļprave pitnej vody. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.