Browse By Author Name - Dančová, Slávka

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dančová, Slávka: Využitie Michaelovej adicie v syntéze ACE inhibítorov. Katedra organickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2002.