Browse By Author Name - Dömötörová, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dömötörová, Katarína: Izolácia a chemické premeny žĺtkového lecitínu. Katedra mlieka, tukov a hygieny požívatín CHTF, Slovenská technická univerzita, 1993.