Browse By Author Name - Czafiková, Renáta

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Czafiková, Renata: Výber vhodnej metódy na stanovenie uránu vo vybraných vodách. Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.      
Czafiková, Renáta: Výber vhodnej metódy na stanovenie uránu vo vybraných vodách. Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.