Browse By Author Name - Cvečková, Andrea

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Cvečková, Andrea: Biologická účinnosť komplexov železa na riasu Scenedesmus quadricauda. Katedra životného prostredia CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.