Browse By Author Name - Cholvad, Zdeno

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Cholvad, Zdeno: Investińćn√° ńćinnosŇ• podniku so zahranińćnou kapit√°lovou √ļńćasŇ•ou. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 3