Browse By Author Name - Charišová, Martina

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Charišová, Martina: Príprava a štúdium fyzikálno-chemických vlastností meďnatých pyridínkarboxylátov s Ugandami chelátového typu. Katedra anorganickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.