Browse By Author Name - Calík, Karol

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Cal√≠k, Karol: Modelovanie rozptylu Ň•aŇĺk√Ĺch plynov v ovzduŇ°√≠. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.